Gói cước data Viettel
 • SD135

 • 150GB +Xem TV360tốc độ cao
 • 135.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • ST150K

 • 90GB + 25GB LifeBox + Viettel TVtốc độ cao
 • 150.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • ST70K

 • 15GB + Free Tiktoktốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • ST120K

 • 60GB + 25GB Lifebox + Free Viettel TVtốc độ cao
 • 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • SD150

 • 90GBtốc độ cao
 • 150.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MXH100

 • 30GB + Free Tiktok, Youtube, Facebooktốc độ cao
 • 100.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • SD90

 • 45GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • SD120

 • 60GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • SD70

 • 30GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
Gói Cước Khuyến Mãi
 • MXH120

 • 30GB + Gọi + Tiktok, Youtube, Facebooktốc độ cao
 • 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V150B

 • Gọi nội/ngoại mạng + 60GBtốc độ cao
 • 150.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V120B

 • Gọi nội/ngoại mạng + 45GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V160B

 • Gọi nội/ngoại mạng + 120GBtốc độ cao
 • 160.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V120C

 • Gọi nội/ngoại mạng + 120GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MXH150

 • 45GB + Gọi + Free data Tiktok, Facebook, Youtubetốc độ cao
 • 150.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V90B

 • Gọi nội/ngoại mạng + 30GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V90C

 • Gọi nội/ngoại mạng + 30GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V200B

 • Gọi nội/ngoại mạng + 240GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V180B

 • Gọi nội/ngoại mạng + 180GB tốc độ cao
 • 180.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
Gói Cước DCOM Viettel